Pamatų įrengimas

Individualių namų statyboje dažniausiai įrengiami gręžtiniai arba juostiniai pamatai, rečiau – spraustiniai pamatai.

Gręžtiniai pamatai

Gręžtiniai pamatai įrengiami labai greitai ir yra patvarūs - žemėje išgręžiama skylė, įleidžiamas armatūros karkasas ir užpilamas betonas. Esant vandeningam, silpnam gruntui, įrengiant gręžtinius pamatus, naudojama CFA technologija arba gręžinys gręžiamas naudojant apsauginius vamzdžius.

  1. grąžtas pastatomas į pažymėtą būsimo poliaus vietą;
  2. gręžiama iki projektinio gylio;
  3. įleidžiamas karkasas ir užpilamas betonas;
  4. patikrinamas betono ir armatūros karkaso projektinis aukštis

Juostiniai pamatai ‒ tai pagal būsimojo namo sienas juostomis betonuojami pamatai arba iš blokų surenkami ir juostomis klojami pamatai. Pamato tvirtumui užtikrinti dedama pamatų plokštė, o ant jos įrengiamas pamatas. Juostinius pamatus rekomenduojama įrengti, kai gruntas nėra silpnas ar vandeningas. Juostinių pamatų įrengimas trunka gerokai ilgiau nei gręžtinių bei prisideda daugiau žemės darbų.

Esant ypatingoms grunto sąlygoms, įrengiami spraustiniai pamatai. Į 3-12 metrų gylį yra kalami poliai, suteikiantys ne tik atramą, bet ir sutankinantys gruntą.